طراحی لوگو فولاد یزد

موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کلمه‭ ‬فولاد‭ ‬یک‭ ‬کلمه‭ ‬عامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بقیه‭ ‬رقبا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره‭ ‬می‌برند‭ ‬و‭ ‬وجه‭ ‬تمایز‭ ‬در‭ ‬کلمه‭ ‬یزد‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬ایده‭ ‬بصری‭ ‬را‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬یزد‭ ‬انتخاب‭ ‬کنیم‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬ساختار‭ ‬حروف‭ ‬می‌بایست‭ ‬کلماتی‭  ‬همچون‭ ‬مدرن‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اصالت‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مخاطب‭ ‬تداعی‭ ‬کند‭ .‬همچنین‭ ‬مراحل‭ ‬ذوب‭ ‬فولاد‭  ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬قالب‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬،‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬منعطف‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬تلقی‭ ‬نمود‭. ‬

پشتوانه فکری طراحی لوگو فولاد یزد

پشتوانه فکری طراحی لوگو فولاد یزد

ایده اصلی لوگو فولاد یزد

 ‬استراتژی‭ ‬پیام‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬کلامی‭ ‬که در طراحی‭ ‬لوگو‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬حمل‭ ‬کند،‭ ‬اصالت‭ ‬برند‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬بودن‭ ‬برند‭ ‬است‭. ‬ساختار‭ ‬نوشتار،‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬انعطاف‭ ‬ذوب‭  ‬و‭ ‬خشکی‭ ‬اصالت‭ ‬است‭.‬

استراتژی‭ ‬پیام‭ : ‬اصالت‭ + ‬بروز‭ ‬بودن

مرجع‭ ‬ایده‭ : ‬آب‭ ‬انبار‭ ‬شش‭ ‬بادگیری‭  ‬و‭ ‬مخزن‭ ‬کوره‭ ‬ذوب‭ ‬فولاد

ساختار‭ ‬نوشتار‭: ‬بکارگیری‭ ‬ساختار‭ ‬بادگیرها‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬۶‭ ‬قسمت‭ ‬لوگو‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭  ‬قدمت‭ ‬برند‭ – ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬نرم‭ ‬در‭ ‬واژه‭ ‬فولاد‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬مدرن‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬پویا‭ ‬یی‭ ‬فرآیند‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬ریخته‭ ‬شدن‭ ‬مواد‭ ‬مذاب‭ ‬از‭ ‬کوره‭ ‬ذوب‭ ‬خاص‭ ‬فولاد‭ ‬

پیکتو‭ ‬گرام‭)‬نماد‭ ‬ساده‭ ‬برند)‭ :  ‬کوره‭ ‬ذوب‭ ‬فولاد‭  ‬

گروه صنعتی فولاد یزد

انتخاب رنگ لوگو فولاد یزد

با‭ ‬تحلیلی که در دپارتمان خلاقیت مجری  پروژه ‬انجام گردید ‭ ‬سمبلیک‭ ‬ترین‭ ‬رنگ‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬رنگ‭ ‬نارنجی در نظر گرفته شد ‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬رقبا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هویت‭ ‬بصری‭ ‬برند‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬نکرده بودند.‬

کد‭ ‬رنگی طراحی‭ ‬لوگو‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ :  ‬

K‭: ‬۰‭     ‬Y‭: ‬۱۰۰‭     ‬M‭: ‬۶۰‭     ‬C‭: ‬۰‭  ‬

 ‬نسبت‭ ‬طلایی ‬در طراحی‭ ‬لوگوی‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ ‬‭ ‬

‬نسبت‭ ‬طلایی ‬در طراحی لوگو‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ ‬‭ ‬

 ‬نسبت‭ ‬طلایی ‬در طراحی‭ ‬لوگوی‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ ‬‭ ‬

در‭ ‬ریاضیات،معماری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هنر‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬بخش‭ ‬بزرگ‭ ‬تر‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کوچکتر‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬مجموع‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬بزرگتر‭ ‬باشد‭ ‬را‭  ‬نسبت‭ ‬طلایی‭(‬Golden ratio‭) ‬و‭ ‬یا‭ ‬عدد‭ ‬فی‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬که‭ ‬عدد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬تقریبی‭ ‬برابر‭ ‬۱٫۶۱۸‭ ‬می‌باشد‭.‬

روانشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬زیباترین‭ ‬ساختار‭ ‬مستطیلی‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬انسان،‭ ‬مستطیلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬طول‭ ‬به‭ ‬عرض‭ ‬آن‭ ‬عدد‭ ‬فی‭ (‬نسبت‭ ‬طلایی‭) ‬باشد‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نسبت‭ ‬در‭ ‬شبکیه‭ ‬چشم‭ ‬انسان‭ ‬رعایت‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬انسان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬زیباترین‭ ‬حالت‭ ‬می‭ ‬بیند‭.‬

در‭ ‬نمونه طراحی‭ ‬لوگوی‭ ‬شرکت‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ ‬نیز‭ ‬سعی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نسبت‭ ‬در‭ ‬جای‭ ‬جای‭ ‬طرح‭ ‬رعایت‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬ارتباط‭ ‬بصری‭ ‬قدرتمندتری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬مخاطبان‭ ‬برقرار‭ ‬کند‭.‬

میلگرد ساده فولاد یزد

فولاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬چیست؟‭ ‬در‭ ‬ساختمان،‭ ‬وجه‭ ‬تمایز‭ ‬فولاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬فولادهای‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬استحکام‭ (‬استقامت‭) ‬است‭. ‬بدین‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬هزینه‌ی‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬استقامت‭ ‬کمتر‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬فولاد‭ ‬اقتصادی‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

محصولات‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ ‬اساس‭ ‬تمایز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اقتصادی‭ ‬کردن‭ ‬مصرف‭ ‬فولاد‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬است‭. ‬ارائه‭ ‬سرویس‌های‭ ‬جانبی‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬کننده،‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬نیازهای‭ ‬خاص‭ ‬مشتریان،‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مداوم‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬محصولات‭ ‬جدید‭ ‬فولادی‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬ارزش‌های‭ ‬محصولات‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ ‬می‌باشند‭.‬

دفتر‭ ‬مرکزی‭  ‬تـهــران،‭ ‬خیابــان‭ ‬آزادی،‭ ‬بیــن‭ ‬خیابــان‭ ‬خــــوش‭ ‬و‭ ‬بهبـــودی،‭ ‬ساختمــــان‭ ‬فـــــولاد،‭ ‬شمــاره ‭ ۲۳۵


۲۱۶۱۵۸(۰)۹۸+


۲۱۶۶۴۲۴۷۵۵(۰)۹۸+

کارخانـــه‭   ‬یـــزد،‭ ‬جـــاده‭ ‬کمـربنــدی‭ ‬جـــدیـد،‭ ‬کیلومـــتر‭ ‬۱۷به‭ ‬سمـــت‭ ‬نفــت،‭ ‬بعــد‭ ‬از‭ ‬پایانــه‭ ‬بـار‭ ‬

۱۱- ۳۵۳۷۲۷۸۰۰۰ (۰)۹۸+

۳۵۳۷۲۷۸۰۰۴ (۰)۹۸+

sales@yazdrollingmill.com

contact@yazdrollingmill.com