گروه صنعتی فولاد یزدگروه صنعتی فولاد یزد

اصیـل در صنعتِ

فولاد کشور

گروه صنعتی فولاد یزد

گروه محصولاتِ

فولاد یزد

مفتول‌‌های صنعتی و ساختمانی فولاد یزد

مفتول‌‌های

صنعتی و ساختمانی

مشخصات فنی

لیست قیمت

تیر ورق (تسمه عریض) فولاد یزد

تسمه عریض فابریک

مشخصات فنی

لیست قیمت

گاز‌های صنعتی فولاد یزد

گاز‌های صنعتی

مشخصات فنی

لیست قیمت

شافت پولیش خورده فولاد یزد

شافت پولیش خورده

مشخصات فنی

لیست قیمت

شافت رو تراش فولاد یزد

شافت رو تراش‌شده

مشخصات فنی

لیست قیمت

شافت کشش سرد

شافت کشش سرد‌شده

مشخصات فنی

لیست قیمت

این پست به زبان انگلیسی هم در دسترس است: English