گروه صنعتی فولاد یزدگروه صنعتی فولاد یزد

اصیـل در صنعتِ

فولاد کشور

گروه صنعتی فولاد یزد

گروه محصولاتِ

فولاد یزد

میلگرد آجدار

میلگرد ساده فولاد یزد

میلگرد ساده

مفتول‌‌های صنعتی و ساختمانی فولاد یزد
مفتول‌‌های صنعتی و ساختمانی
تیر ورق (تسمه عریض) فولاد یزد

تسمه عریض فابریک

تیر آهن فولاد یزد

تیر آهن

سنگ آهن فولاد یزد

سنگ آهن

کنستانتره فولاد یزد

کنستانتره

خرپا فولاد یزد

خرپا میلگردی

گاز‌های صنعتی فولاد یزد

گاز‌های صنعتی

شافت پولیش خورده فولاد یزد

شافت پولیش خورده

شافت رو تراش فولاد یزد

شافت رو تراش‌شده

شافت کشش سرد

شافت کشش سرد‌شده

این پست به زبان انگلیسی هم در دسترس است: English, Arabic

Secured By miniOrange